Van Breinleren een hoofdzaak maken

Voor iedere P&O’er die handvatten wil hebben, om de elementen van het breinleren praktisch toe te passen in hun HR adviserende of leidinggevende rol. Deze bijeenkomst zijn we aan de slag gegaan met Breinleren. Inzichten uit het breinleren helpen om op een interactieve manier medewerkers optimaal te faciliteren in het aanleren van nieuw gedrag, kennis en vaardigheden. Hoe kun je je mensen optimaal betrekken, boeien, activeren en effectief iets leren?


Breinleren is in te zetten bij:
•    Aansturen en leiding geven aan mensen.
•    Succesvol implementeren en borgen van verandertrajecten.
•    Voorbeeldrol pakken en laten zien (hoe werken spiegelneuronen nu echt?).
•    Ontwikkelgericht coachen van teams en medewerkers
•    Met meer rendement ontwikkelen van mensen.


Na een interactieve ‘Ren je rot’ sessie met een aantal prikkelende stellingen zijn wij deze bijeenkomst plenair aan de slag gegaan met breinleren, met neurologische inzichten over de werking van het brein, over door welke bril wij naar dingen kijken, of talent aangeboren (fixed) is of dat we dit kunnen oefenen (groeimindset) en dat de denkvoorkeur van het management voor 90% bepaalt hoe de denkvoorkeur van de organisatie is. Tevens zijn we ingegaan op complimenten geven en het belang van waarderen, wat voorbeeldgedrag doet en het belang van priming hierbij, onbewust voorbeeldgedrag en de verhouding van emotie en ratio bij beslissingen.