De wereld om ons heen verandert steeds sneller en als we niet in staat zijn om ons aan te passen gaan we kopje onder. Hierbij gaat het niet alleen om veranderingen op technologisch gebied, maar ook om veranderingen op het sociale vlak, zoals het uitkleden van de zorg en de opkomst van social media. Deze en andere externe factoren zijn van invloed op het gedrag van medewerkers en naast externe factoren spelen er ook vele interne factoren mee. Veranderingen binnen de organisatie, nieuwe bedrijfsactiviteiten die vragen om andere competenties en gedrag en mogelijke of daadwerkelijke conflictsituaties op de werkvloer. Dit alles vraagt overtuigingskracht en leiderschap, niet alleen van de ondernemer, maar ook van de HRM manager, cq medewerker!

 

 

 

Vertrouwen, openheid en medewerkers erbij betrekken zijn essentiële elementen in het omgaan met veranderingen en weerstand. Hoe ga jij zelf om met weerstanden op de werkvloer, of hoe gaat jouw management hier mee om? Hoe kun je voorkomen dat er een conflictsituatie ontstaat of hoe kan jouw HR beleid bijdragen aan het verhogen van de acceptatie van veranderingen.

 

 

 

“Wat neem je mee naar huis?”

 

  1. Ik ga beter bestuderen van wie de weerstand komt en proberen ‘kleur’ te herkennen en mijn tactiek hierop aan te passen.

  2. Ik begrijp nu beter dat de directie vaak zelf al weken of maanden heeft nagedacht en overlegd over een bepaalde verandering. Deze tijd hebben de andere personeelsleden ook nodig in een veranderingsproces en misschien wel langer.

  3. In het team van 7 vrouwen, waar ik ben aangesteld om een efficiëntieslag mee te maken, ben ik mij na deze workshop nog meer bewust dat ik mij in de eerste fase bevindt, namelijk van luisteren, vrienden maken en rustig observeren (groen). En beraad ik mij op de volgende fase.

  4. Ik heb een aantal fervente mopperaars in mijn bedrijf “Vroeger was alles beter”. Ik heb van Ine geleerd dat het begint met deze persoon confronteren door zijn gedrag te benoemen. Ik moet er proberen achter te komen welke winst die persoon haalt uit zijn gemopper. Er zijn twee mogelijkheden: De eerste is aandacht; als je moppert krijg je aandacht. De tweede is een fysieke klacht; deze moet je altijd serieus nemen.