Met de nieuwe wet werk en zekerheid (WWZ) wordt het arbeidsrecht op een drietal gebieden ingrijpend gewijzigd. Naast de duur van de WW-uitkering en de veranderende regels rond contracten voor bepaalde tijd en oproepkrachten verandert het ontslagrecht ook ingrijpend. Het onderwerp ‘ontslag en dossiervorming’ staat centraal tijdens de themabijeenkomst van 9 april 2015.

 
Het UWV of de kantonrechter oordeelt of het ontslag rechtsgeldig is. Vanaf 1 juli 2015 is de reden voor ontslag bepalend voor de te kiezen route en kun je als P&O-er en ondernemer de route niet zelf meer kiezen. Het kabinet wil het ontslagrecht hiermee eenvoudiger, sneller, eerlijke en minder kostbaar voor werkgevers maken, maar is dit wel zo? Wat is de uitwerking van deze nieuwe wet in de praktijk? Waar verwacht je tegenaan te gaan lopen en ben je eigenlijk wel goed voorbereid op deze nieuwe wetgeving? Maar ook zaken als: aan welke criteria voor dossier- en procesvorming moet je eigenlijk voldoen? Welke keuzes maak je hier in als ondernemer of P&O-er?
 
Kortom: waar zitten voor jouw organisatie de knelpunten, en welke rol speel jij daar als P&O-er in? Deze bijeenkomst is mede tot stand gekomen met de bijdrage van Hannah Vera Hess, advocaat bij Höcker Advocaten.