Samenvatting Themabijeenkomst 5 februari 2015“Verzuim: genezen en/of voorkomen?”Onderwerp van de bijeenkomst

“Is het lastiger een medewerker die ziek is te ondersteunen weer gezond te worden, dan iemand gezond te houden?”.

Tijdens deze bijeenkomst staat dit onderwerp centraal waar elke P&O-er mee te maken heeft. De vraag is: kom je pas in actie wanneer een medewerker ziek uitvalt of draagt de invulling van jouw P&O rol juist bij aan het voorkomen hiervan.


Vragen die deze middag centraal staan zijn:


•    Momenteel heb je niet met verzuim te maken, maar wat kun je nu doen om verzuim te voorkomen?
•    Wat doe jij aan de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers (bedrijfsfitness, Fruit van de zaak, rsi programma op de pc, taakroulatie, opleiden etc.)
•    Welke stappen zet je wanneer een medewerker uitvalt? Wat mag je wel en niet vragen?
•    Wat zijn de rechten en de plichten van werkgever en medewerker bij verzuim?
•    Wat gebeurt er als je een overeenkomst met een medewerker die voor bepaalde tijd in dienst is beëindigt en de medewerker gaat de ziektewet in?
•    Welke rol spelen de bedrijfsarts en de arbodienst bij arbeidsongeschiktheid van medewerkers?

 

Besproken punten naar aanleiding van het onderwerp

•    Nut en noodzaak: de bewustwording van medewerkers van de risico’s. Bijvoorbeeld het dragen van gehoorbescherming.
•    P&O kan laten zien wat voor gevolgen op de lange termijn zijn, als werkzaamheden op een bepaalde manier worden uitgevoerd.
•    De rol van de leidinggevende maakt een wereld van verschil, de leidinggevende moet de handvaten hebben om het te doen.
•    De eerste contactpersoon bij ziekte zou bij voorkeur de eigen leidinggevende moeten zijn.
•    Het belang van een PMO (Periodiek Medisch Onderzoek) met anonieme groepsrapportage.
•    Uitgangspunt P&O: Flexibiliteit, ruimte voor ieders competenties, binnen een duidelijk verzuimbeleid levert de beste resultaten.
•    De cultuur van het bedrijf heeft invloed op het verzuim, een duidelijk bedrijfsreglement en betrokkenheid hebben hier een positieve invloed op.
•    Bij een organisatie in verandering is communicatie belangrijk. Zonder betrokkenheid en duidelijkheid gaan medewerkers ‘zwemmen’. Dit kan negatieve invloed hebben op de verzuimfrequentie en –duur.

 

Tips voor een goede aanpak van ziekteverzuim of preventie.

•    Bereken de kosten van verzuim en maak dit bespreekbaar met medewerkers.
•    Gezondheidsbonus (deze moet natuurlijk wel passen in de WKR)
•    Stoelmassages
•    De medewerkers zich niet ziek laten melden, maar verzuimverlof laten aanvragen. Je gaat dan het gesprek aan over hoe lang en in welke vorm. De ruimte ontstaat doordat er anders mee om wordt gegaan.
•    Een hoge contactfrequentie vanuit de werkgever (leidinggevende, collega’s en P&O) met een zieke medewerker heeft een positieve invloed op de hoogte van het verzuim.