Samenvatting Themabijeenkomst 6 februari 2014

 

‘Binnen beginnen is meer dan ooit buiten winnen

Het belang van interne communicatie.

 

 

Onderwerp van de bijeenkomst

Tijdens de laatste bijeenkomst van 2013 hebben we het gehad over medezeggenschap. Aan het einde van deze bijeenkomst werd door diverse deelnemers aangegeven dat er behoefte is om het in een themabijeenkomst verder te hebben over interne communicatie.

 

Interne communicatie wordt steeds belangrijker, maar hoe zorg jij als er P&O ’er voor dat jouw medewerkers de ambassadeurs naar buiten worden. Goede interne communicatie zorgt voor draagvlak en vergroot de betrokkenheid. Afdelingsoverleg, informeren van medewerkers, feedback; er zijn tal van vormen van interne communicatie. Hoe pas jij dit toe in je dagelijkse praktijk, waar kan dit beter? En vooral ook; welke rol heb je hier in als P&O –er, welke invloed kun je wel of niet uitoefenen en wat kun je er mee bereiken?

 

Ter introductie op het onderwerp geeft Susan van Wieringen, communicatiemedewerker bij Bunnik Plants een korte toelichting op interne communicatie. De presentatie treft u aan via de link.

·         Er zit overlap en aanvulling in de vakgebieden P&O en communicatie (soms een combinatiefunctie);

·         Kies het middel dat past bij de mate van gewenste activiteit van de medewerkers;

·         Stimuleer het ambassadeurschap van het bedrijf;

·         Flexibiliteit in de tuinbouw is belangrijk, dus ook de flexibiliteit en de inzetbaarheid van de medewerkers;

·         Voorbeeld communicatiedoelstelling: 100% digitale bereikbaarheid communicatie voor medewerkers, ook in de kwekerijen. (vraag; in hoeverre dwing je medewerkers buiten werktijd met werk bezig te zijn of faciliteer je dit op de werkvloer?).

 

Werkvorm

Tijdens de bijeenkomst is het onderwerp in verschillende groepen aan de hand van beschreven vragen en stellingen besproken.

 

Vragen

1.    De tuinbouwsector is nog niet toe aan professionele overlegstructuren.

2.    Interne communicatie. 100 mensen, 100 meningen.

3.    Bij ontbreken van een afdeling Communicatie, ligt de verantwoordelijkheid voor interne communicatie bij de afdeling P&O.

4.    Mijn medewerkers bepalen toch zelf wat zij zeggen over mijn organisatie, goede of slechte interne communicatie heeft daar geen invloed op.

5.    Overleggen is zonde van de tijd.

6.    Interne communicatie wordt vaak gezien als praten óver mensen, niet mét mensen.

7.    Goede communicatie valt of staat met vertrouwen.

8.    Als een medewerker zijn gedachten of ideeën niet onder woorden kan brengen, wordt hij per definitie niet serieus genomen.

9.    Welke manieren zijn er voor een P&O’er om bij te dragen aan goede interne communicatie?

10.De wijze van interne communicatie ontstaat organisch binnen een bedrijf en valt niet meer te wijzigen.

 

Verantwoordelijkheid voor communicatie

De verantwoordelijkheid ligt bij iedereen, de eind verantwoordelijkheid is ook belangrijk. Hangt af van de organisatie, meestal de directie of het MT. De P&O-er heeft meer een motiverende en signalerende rol. Belangrijk is dat hier binnen de organisatie duidelijke afspraken over maken en dat er gelang de noodzaak gekozen kan worden voor een situationele invulling.

 

Grotere aandacht voor communicatie

Door onder andere de ontwikkeling van social media wordt de noodzaak tot uniforme interne en externe communicatie groter, doordat deze werelden steeds meer in elkaar over lopen. Kijkend naar de tuinbouw sector, groeit de aandacht voor communicatie, dit wordt meer op waarde geschat.

 

 

Vervolg manifestatie (28 november 2013)

Tijdens de bijeenkomst komt naar voren dat er aantal initiatieven voort zijn gekomen uit de manifestatie:

 

·         Greenport People

Zijn tijdens de manifestatie in contact gekomen met een leraar en gaan een presentatie geven over wat werken bij een uitzendbureau inhoudt.

 

·         Kubo

Zijn tijdens de manifestatie in contact gekomen met een student Personeel en Organisatie van de Haagse Hogeschool en geven een presentatie over het bedrijf.