Themabijeenkomst Gezond Beleid 15 september 2011 
‘Kengetallen binnen de organisatie én binnen P&O’


Tijdens de bijeenkomst heeft Peter Samwel, financieel directeur van KP Holland, een presentatie gegeven over kengetallen. Volg de link en vindt de presentatie op de website van Gezond Beleid

 

Na de presentatie hebben de deelnemers in groepen aan de hand van verschillende vragen gediscussieerd over het onderwerp. In de plenaire terugkoppeling zijn onderstaande punten naar voren gekomen.

 

• Vraag je af: Wat meet je? Waarom meet je het? En belangrijk: Wat doe je er mee?
Als je er niets mee doet; niet meten.
• De definitie van de kengetallen is van groot belang om onderling kengetallen te kunnen benchmarken.
• Directie bepaalt welke kengetallen gemeten moeten worden. (Zijn de kengetallen meetbaar op basis van de voor handen managementinformatie? Zo nee, wat is de investering om dit te realiseren en wat levert dit op?)
• Meer behoefte aan sturing op kengetallen (bijvoorbeeld op basis van marge)
• Let op: wees kritisch op de kengetallen die je verzamelt. Ben je een slaaf van het produceren van managementinformatie? Herzie ze dan.
• Het meten van competenties blijft subjectief.
• Kengetallen zijn beter bruikbaar wanneer ze afgezet kunnen worden tegen voorafgaande periodes. Denk hier aan wanneer je overweegt je kengetallen te wijzigen.

 

Uitwisselen van kengetallen


Onderwerp van gesprek was het onderling uitwisselen van kengetallen. Een samenvatting van de besproken punten.

 

• Kengetallen alleen geven geen totaal beeld, het verhaal hoort er ook bij;
• Er wordt graag gebruik gemaakt van de kengetallen, maar liever worden de eigen kengetallen niet gedeeld;
• Social Media wordt niet als optimaal middel gezien om kengetallen te delen. Je kunt alleen groeien als je het ook met elkaar bespreekt, het liefst onder begeleiding van een goede procesbegeleider;
• Op het gebied van P&O zijn de onderlinge kengetallen vergelijkbaar, mits de definitie uniform wordt opgesteld. Kengetallen breder dan P&O zijn lastiger uit te wisselen vanwege de diversiteit van de bedrijven binnen de groep
• Conclusie: te be continued. De werkgroep Gezond Beleid buigt zich hierover.

 

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Of ben je geïnspireerd geraakt en wil je dit delen? Start dan een discussie in de Linkedin Groep Gezond Beleid.