Gisteren heeft onze themabijeenkomst met als onderwerp ‘Flexibilisering van arbeid’ plaatsgevonden. Samen met TNO zijn we ingegaan op dit onderwerp en de vele mogelijkheden hier in. Hierbij stuur ik jullie ter informatie de presentatie van deze bijeenkomst toe. Mochten jullie naar aanleiding hiervan vragen hebben dan staan de contactgegevens van Francel Vos, Gu van Rhijn en Bert Tuinzaad van TNO in de presentatie.

Zoals tijdens de bijeenkomst afgesproken zou ik naar aanleiding van deze bijeenkomst inventariseren zijn of er deelnemers zijn die interesse hebben in expertmeeting op het bedrijf (gezamenlijk met een aantal ondernemers). Heb je interesse? Dan hoor ik dit graag uiterlijk vrijdag 18 februari van jullie.

Voor de komende periode staat er in maart / april een extra Gezond Beleid ‘Powered by’ bijeenkomst op stapel over het cao glastuinbouw functiehandboek. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt nog. De eerstvolgende themabijeenkomst staat gepland op donderdag 7 april 2011, schrijf deze alvast in je agenda, de uitnodiging volgt later.