Omgaan met weerstanden bij veranderingen (in het familiebedrijf) hoort bij 13 september Zuid Nederlan, zie presentatie bijlage.
Wie wil wat veranderen en hoe concreet is de verandering. Welk proces past hier het beste bij en hoe staat het met de ‘’veranderingsbereidheid’’ van de organisatie (de mens in de organisatie). Met andere woorden: wat is de temperatuur van het bedrijf. Dit was het thema van de workshop Omgaan met weerstanden bij veranderingen (in het familiebedrijf)

We staan deze middag o.a. stil bij de meest voorkomende veranderingssituaties bij familiebedrijven.
Denk hierbij aan bedrijfsopvolging, veranderend aanbod, veranderende marktwerking- en verandering door professionalisering.

Aan de hand van de veranderingssituaties die de deelnemers ervaren bespreken we de noodzakelijk voorwaarden voor een succesvolle verandering. Verder krijgen we deze middag tips aangereikt voor het verminderen van weerstand; hoe herkennen we weerstand, waar komt dit vandaan en wat doen we ermee.

Tot slot: het voorkeursgedrag van personen is van invloed op de manier van aanpak van het veranderen. Om inzicht te krijgen in gedragsvoorkeuren van onszelf en dat van anderen kan gebruik worden gemaakt van het DISC- model. Het spelelement van deze middag is dat we een inkijkje krijgen in het DISC- model, door hier met elkaar mee te oefenen.

De workshop is verzorgd door Ine Prins (www.priorg.nl)
Locatie: Salarispoint- www.oeldersehalte.nl