Veel pluimveehouders werken met personeel: vast, ingehuurd of weekendhulp. Naast ondernemer bent u werkgever. U wilt dat uw medewerkers positief in de organisatie staan: gemotiveerd, betrokken, fysiek en mentaal in conditie en loyaal. U moet personeel werven, motiveren en coachen. Hoe pak je dat aan? Het netwerk is in het najaar van 2015 van start gegaan met twee bijeenkomsten.  Samen met collega pluimveehouders in gesprek over het werken met personeel: leren met én vooral ván elkaar. Deze groep, die vanuit het hele land is samengesteld telt nu 8 geïnteresseerden en is in de opstartfase.

 

Bijeenkomsten

De organisatie en begeleiding van de bijeenkomsten wordt uitgevoerd door Yvette van Wichen, projectleider bij Projecten LTO Noord. Bijeenkomsten vinden centraal in het land plaats.Kijk voor de verslagen van de bijeenkomsten onder ‘praktijk’.

 

Deelname en kosten

Op dit moment zijn voor u als werkgever nog geen kosten verbonden voor deelname aan de bijeenkomsten. Gezond Beleid wordt financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van Colland Fonds Arbeidsmarkt.