Onder de boomkwekers vind je veel grote werkgevers. Toch is P&O bij de meeste boomkwekerijbedrijven een neventaak van de financiële man en geen aparte functie, zoals dit in de glastuinbouw vaak wel het geval is. Vanuit de behoefte het personeelsbeleid meer te willen structureren en professionaliseren is het netwerk Gezond Beleid Boomkwekerij ontstaan.

Dit landelijke netwerk is in januari 2014 gestart, telt 16 deelnemers en mag nog groeien. Door uitwisseling van kennis en ervaring leren zij van elkaar. De groep besluit welk onderwerp centraal staat in de bijeenkomsten en indien gewenst, wordt een deskundige uitgenodigd. De organisatie en begeleiding van de bijeenkomsten wordt uitgevoerd door Marian de Klerk, projectleider bij Projecten LTO Noord.

 

Bijeenkomsten

Per jaar worden er nu drie themabijeenkomsten georganiseerd, waarbij het netwerk telkens te gast is bij een van de deelnemende bedrijven. Kijk voor de verslagen van de laatste bijeenkomsten onder 'praktijk'.

 

Deelname en kosten

Deelname aan de themabijeenkomsten Boomkwekerij is op dit moment nog gratis. Gezond Beleid wordt verder financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van Colland Fonds Arbeidsmarkt.