Op 15-10-2019 hebben we een bijeenkomst over de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) gegeven. Het was een geslaagde middag waarbij Jeroen Brouwer van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en Diana Eleveld van de Werkgeverslijn Land- en tuinbouw samen hebben toegelicht wat de WAB inhoudt en wat dit betekent voor werkgeverschap (mensen in eigen dienst) en opdrachtgeverschap (richting uitzenders).