De vernieuwde Arbowet

Een aantal prikkelende stellingen:

  • - De inspectie SZW moet zich richten op illegale arbeid, veilige bedrijven en juiste betaling. De inspectiedienst moet zich niet bemoeien met de Arbo dienstverlening;
    - Met de nieuwe Arbowet ga ik regelmatig een spreekuur organiseren, waarbij werknemers met de bedrijfsarts kunnen spreken of waarin de bedrijfsarts de werkplekken kan bezoeken;
    - De taken van een preventiemedewerker dienen te zijn ondergebracht bij Personeelszaken of bij de directie;
    - Niet alleen de werknemer, maar ook de werkgever moet in de gelegenheid zijn een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts;
    - De second opinion die de medewerker kan vragen leidt alleen maar tot lastige discussies over de hoofden van werkgever en werknemer heen.