Per 1 juli aanstaande wijzigt de Arbowetgeving, tijdens de inleiding van deze bijeenkomst zetten we kort de wijzigingen op een rijtje.

Denk hierbij aan:

- Versterking positie preventiemedewerker.

- Het recht van medewerkers op een second opinion.

- Het basis contact arbodienstverlening;, oa toegang bedrijfsarts tot elke werkplek, klachtenprocedures en overleg bedrijfsarts, preventiemedewerker en OR.

- Uitbreiding handhaving toezicht door de inspectie SZW. 

Los van wat er wijzigt is de vraag belangrijk hoe jij als HRM-er het beleid van jouw organisatie kan wijzigen zodat je blijft voldoen aan de wetgeving en ook bedrijfsmatig een optimaal Arbo beleid voert. Waar loop je tegen aan? Wat zijn jouw uitdagingen? We gaan samen aan de slag om dit met elkaar de mogelijkheden te bespreken.