Hoe ga ik als organisatie invulling geven aan de banenafspraak?

De Banenafspraak is een akkoord tussen de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties om meer banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Talloze vragen komen op ons af als we aan de slag willen met de Banenafspraak:

  • Waarom zou ik iemand in dienst nemen die arbeidsbeperkt is?
  • Hebben wij wel geschikte arbeidsplaatsen of moeten we arbeidsplaatsen geschikt maken? 
  • Hoe nu verder als ik iemand vanuit de Banenafspraak heb aangenomen?
  • Wat zijn de financiële voordelen en van welke subsidies kan ik gebruik maken?
  • Is er extra ondersteuning voor ondernemers?
  • ..... of zie ik er toch maar vanaf?

Onze gasten zijn Cindy Vernes en Koos Engels, werkzaam voor het WerkgeversSevicepunt Noord Limburg. Het WerkgeversServicepunt is een samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen en diverse kenniscentra.